LokZS ČR

Zdravotní operační středisko LokZS ČR s výjezdovými skupinami pro lokalizaci osob mimo sociální prostředí, 24/7 dohled na zaměstnanci v rizikových provozech se zdravotnickou asistencí. 

Lokalizační záchranná služba ČR, řeší již od roku 2001 prostřednictvím územních operačních středisek vzdálený dohled a fyzickou lokalizaci osob v tísni. Služba je dostupná uživatelům našich profesionálních lokátorů. Lokátory jsou bezpečné pro komunikaci a jsou uzpůsobeny potřebám našich klientů. Jako jediná služba lokalizace osob, provozujeme a dodáváme exklusivně lokátory se zámkem pásku, které jsou určeny zejména psychiatrickým klientům, resp. osoby stižené Alzheimerovou chorobou.

Test COVID-19 kdekoliv za 5 minut

Cenově dostupné zařízení IoT Point-of-Care, založené na chytrých telefonech, k detekci viru COVID-19 pomocí proužků Lateral Flow Immunoassay (LFIA). LooK SPOT používá AI a strojové znalosti k detekci barevné intenzity chemické reakce z testovacích proužků a kvantifikuje koncentraci viru COVID-19, která se zobrazí na smartphonu testovaného uživatele. S testovacím časem kratším, než 5 minut a přesností 95%, poskytuje LooK SPOT vhodné řešení pro všechny vstupní body k odstranění obavy z infekce a minimalizaci požadavku na sociální distancování se.

Jednoduché použití v šesti krocích!

KROK 1
Opatrně vložte sterilní tampon do nosní dírky. Jemně zatlačte tampon do zadního nosohltanu.
Tampón několikrát otočte.

KROK 2
Otáčejte tamponem 5krát (pětkrát) až po jeho vložení do extrakční zkumavky.

KROK 3
Z tampónu vytlačte co nejvíce tekutiny jemným zatlačením tamponu do stran zkumavky.

KROK 4
K přenosu vzorku extraktu použijte jednorázový kapátko.

KROK 5
Vydejte 3 (tři) kapky extraktu vzorku do kulatého „okna vzorku“ nad značkou se šipkou na kazetě. Nedopusťte, aby se špička kapátka dotkla zkušební kazety.

KROK 6
Připněte LooK SPOT ke smartphonu. Vložte kazetu do LooK SPOT a vyčkejte 5 minut, než se objeví výsledky.

LooK SPOT: konkurenční výhoda

Snadné použití a nevyžaduje žádné zvláštní dovednosti ani zvláštní školení

Nízké náklady ve srovnání s testovacími zařízeními PCR. LooK SPOT stojí méně než 699 Kč za test

Rychlý testovací čas do 5 minut s 95% přesností

Unikátní automatická UV sterilizace po každém testu

Inovativní mechanismus pro upnutí jakéhokoli smartphonu. Snadno nastavitelné pro různé velikosti smartphonů

Algoritmus AI založený na serveru a technologie strojového učení pro přesnou detekci SARS-CoV-2

Testovací kazeta s RFID pro identifikaci a soukromí

LooK SPOT: Antigen Cassette

Mez detekce (LoD) pro test Laipac’s COVID-19 Antigen byla stanovena ve studii analytické citlivosti provedené s jedním kmenem viru (z Chang Sung Memorial Hospital, Linkou, Taiwan) a jedním rekombinantním proteinem. LoD byl potvrzen testováním celkem 10 replikátů v cílové koncentraci, aby se prokázala detekce alespoň 95% času.

SARS-CoV-2, Virus: 7,90 x 10 TICD₅₀ / ml
SARS-CoV-2, Nukleokapsidový protein: 18,125 ng / ml