Dnes je tomu právě 10 let, kdy vznikla služba lokalizace osob LokZS ČR. Blahopřejeme!

Děkuji všem zaměstnancům, dobrovolníkům a členům LokZS ČR za výdrž a zdolávání překážek, zejména legislativních.
Dovolte mi, také vzpomenout, právě dnes, na zesnulé členy LokZS ČR, kteří se zasloužili nemalou měrou o existenci služby.

Všem přeji mnoho štěstí a sil do dalšího desetiletí!
Váš ředitel