Dnes proběhla první veřejná přednáška o LokZS ČR a lokalizaci osob v nouzi. Zájem o služby LokZS předčil očekávání. Nutno podotknout, že není pozornější publikum, než senioři, kterým je naše služba určena především. Ale ne jen pro ně.
Zahájení provedl Honza Doucha, odpovědný za provoz OS LokZS PaK a současně za kynologickou část služby. Po krátkém úvodu a instruktáži došlo na prezentaci lokalizace osob na staveništi několika způsoby.
Následovalo bližší seznámení s využitím kynologie v praxi LokZS ČR a obecně. Po přestávce se ujal přednášky Damian Kajaba z OS Stč. kraje a seznámil přítomné s principy a posláním LokZS ČR. Součástí přednášky byla i prezentace a test lokátorů, využívaných pro urgentní monitoring osob v nouzi.
Zúčastněným děkujeme za účast a posluchačům za pozornost i aktivní přístup.