Evakuace osob v LDN Rybitbí a lokalizace osob ztracených v panice. Ověření mechanismu Merya RTLS pro komunikaci pacientů a sester, následně při lokalizaci záchrannou službou.