Asistovaná péče kurz

Publikace a vzdělávání

Občanské sdružení ORFEUS v rámci své bohaté informační a vzdělávací činnosti vydává od roku 2004 své vlastní publikace s odbornou tématikou. Do současné doby byly vydány následující publikace:

SV

Asistenční péče o osoby se zdravotním postižením a seniory II. Praha 2011, (ISBN 978-80-87322-01-7)

Sborník přednášek ze stejnojmenného odborného kurzu (registrace: ČAS/KK/2592/2011) realizovaného v říjnu 2011 pro pracovníky na úseku poskytování sociální služby osobní asistence. Obsah jednotlivých přednášek je zaměřen na téma:  Základy legislativy v sociální oblasti – aktuální stav a perspektiva (JUDr. Jan Hutař, ředitel legislativního odboru NRZP ČR Praha); Rizikové situace v osobní asistenci – příčiny a způsoby řešení ( doc.JUDr. et Mgr. Pavel Bílek PhD., OCSM, odborný poradce a konzultant o.s. ORFEUS); Dokumentace o poskytování sociální služby v návaznosti na řešení rizikových situací v osobní asistenci ( ing. Jozef Slobodník, výkonný ředitel o.s.ORFEUS); Formy psychosociální péče o onkologicky nemocné klienty v činnosti osobního asistenta (MUDr. Michaela Chrdlová, externí lektor FF UK a terapeut Centra psychosociální pomoci o.s. AMELIE Praha); Osobní asistent a klient se závislostí ( Bc. Hana Vavřincová, vedoucí Centra adiktologických služeb o.p.s. Magdaléna Příbram); Základy ošetřovatelství – první pomoc do příchodu zdravotníků ( Bc. Jana Slobodníková DiS., Léčebna dlouhodobě nemocných Praha); Krizová karta – pomůcka, která má za cíl pomoci osobám se zdravotním postižením a seniorům ( Ivana Vodičková, odborný poradce a konzultant o.s. ORFEUS); Lokalizační záchranná služba ČR – lokalizační záchranný systém integrovaného monitoringu EMERGENCY 911 v EU (Damian Kajaba, ředitel LoKZS ČR); Tísňová péče AREION – a její využití v osobní asistenci pro osoby se zdravotním postižením a seniory ( Ivana Černá, odborný pracovník o.s. Život 90 Praha).

Sborník je doplněn o CD obsahující jeho text doplněný použitými power-pointovými prezentacemi.