TOP klient

BlueAlarm

TOP klient

TOP klient

je přehled velkých odběratelů naší služby monitoringu osob v rizikových provozech a pracovníků, plnících úkoly o samotě nebo na nebezpečném místě.

Abychom mohli poskytovat naší službu na vysoké technické úrovni, museli jsme a budeme ještě mnoho muset, investovat do vývoje a výroby. Počáteční náklady se vyšplhaly na 7 milionů a ročně služba potřebuje na základní provoz bezmála půl milionu korun. Proto nabízíme naší službu nejen členům, ale také ekonomicky silnějším firmám, od kterých prací získáme prostředky pro další činnost této služby. Děkujeme, že využíváte našich služeb a tím pomáháte v neziskovém sektoru.

KONE a.s. v ČR a SR od roku 2011, pro monitoring montérů výtahových šachet. Cílem je monitorovat pohybové aktivity uživatele náramkového lokátoru LAIPAC, který reaguje na pád osoby. Pro zajištění potřebného GSM signálu i místech výtahové šachty nebo betonových stavenišť, využívala KONE a.s. také retranslační sítě BAN.

JIPOCAR OBALY spol. s r.o. využívá službu monitoringu pracovníků – vězňů – v civilním prostředí od roku 2011. Vězni byli vybaveni náramkovými lokátory LAIPAC s detekcí manipulace se zámkem pásku nebo celou jednotkou. Účelem bylo zjistit neoprávněnou manipulaci s lokátorem a opuštění bezpečné zóny, případně, ve spolupráci s VS ČR, lokalizace vězně. Po ukončení tendru na domácí vězení, přijdeme o tyto zakázky automaticky.

PEWAG spol. s r.o. klient v období ekonomické krize, náš vlastní mechanismus automatizované tísňové výzvy v případě úrazu nebo zdravotního kolapsu zaměstnanců v rizikových provozech – kalírny, žíhárny a další. Mechanismus MERYA zajišťuje přehled o 3D pohybových aktivitách uživatele, každé 3 sekundy odesílá informace o chování modulu. Pokud se osoba ocitne v nepřirozené poloze či bezvládně leží, systém odešle informaci o nebezpečí do 10 vteřin od vzniku této mimořádné události.

POLICIE ČR využívá každý rok od roku 2011 naší službu za účelem spolupráce a rozvoje lokalizačních mechanismu na různých akcích. Zde jsou pilotní projekty jako je nejen lokalizace osob, ale také zabezpečení mobiliáře IZS a municipality a tím i tvorba retranslačních bodů sítě BAN, která může lépe a rychle zajistit lokalizaci pohřešovaných osob nebo věcí, jako jsou foto-pasti na odlehlém místě či mobilní prostředky – kola, vozíky apod.

Mezi další klienty patří nejen právnické, ale také fyzické osoby, jejichž identita bude vždy, s ohledem na charakter služby, skryta.

Díky možnosti poskytovat služby právnickým komerčním subjektům, je možno naší službu nejen rozvíjet, ale také poskytovat těm, kteří na ni nemají peníze. A pro tyto osoby jsme zde především.

Nežebráme o dary nebo sponsoring. Můžete nám pomoci a tím podpořit tuto službu i tím, že nám dáte možnost práce u vás a tím můžete získat nejen kvalitní produkty nebo službu, ale také pomůžete potřebným.