V rámci každoročního pravidelného cvičení LokZS ČR – kooperace mezi zdravotnickými zařízeními a ostatními složkami IZS, v rámci evakuačních a lokalizačních záchranných pracích, bylo letos zvoleno cvičení v krajském zdravotnickém zařízení v Rybitví.
Na celodenním cvičení evakuace osob z hořícího objektu léčebny dlouhodobě nemocných, třídění pacientů a zajištění dočasného permanentního dohledu jejich pohybu, se podílely společně složky IZS.
Pro bezpečný přesun kolony záchranářů zajistila operativně PČR v rámci avizovaného cvičení eskortu. Při reálné výzvě, by samozřejmě doprovod PČR musel být zajištěn pro větší část města. Pro účely cvičení byla zvolena tato část trasy s ohledem na aktuální provoz tak, aby v rámci cvičení nebyl omezen okolní provoz. Proto bylo cvičení zahajováno v době, kdy dopad na okolí nebude nikterak zásadní. I jízda v koloně, jako i cvičný let, je součástí scénářů.

Scénář cvičení:
V objektu LDN Rybitví je využíván systém Merya RTLS pro přivolání příslušného personálu pacientem v nouzi. U pohyblivých pacientů, je monitorován možný pád nebo strnutí v nebezpečné poloze. Tento mechanismus Merya RTLS, mimo další, kontroluje teplotu okolí pacienta, který používá Klíčenku – lokátor a tlačítko pro přivolání v jednom. Díky této Klíčence, lze také osobu dohledat, pokud se ztratí. Pokud osoba nemá Klíčenku Merya RTLS, pak musí být nasazena kynologická služba LokZS ČR a musí být informována PČR.
Cvičení se účastní všichni zaměstnanci LDN.
Začínáme.

Operační středisko LokZS ČR obdrželo automatizovanou výzvu s údaji o zvýšené okolní teplotě v krátké době a následně signalizace pádu osoby a následně za 10 vteřin i totální nehybnost osoby.
Operační středisko kontaktuje příslušné pracoviště LDN, které vizuální kontrolou zjišťuje počínající, ale rychle se šířící požár. Místní hasební prostředek nepostačuje. Je nutno zahájit evakuaci. V dané části probíhá rekonstrukce, proto je potřeba jednat rychle. Mohou zde být těkavé látky.
LokZS ČR obdrží výzvu k lokalizaci skupinky osob, která se v panice vzdálila po přistaveném lešení. Jedná se o osoby se zhoršeným vnímáním reálného života. Klíčenku má ale pouze jeden pacient, ostatní tři pacienti mají možnost lokalizace zajištěnou pachovou stopou v konzervě, v bance pachových stop LokZS ČR. Osoby se pohybují v místě rušné komunikace. Z objektu se ozývají výbuchy.

Na základě tísňové výzvy z LDN, operátor LokZS ČR kontaktuje PČR a informuje ji o součinnosti při lokalizaci osob. Bude nasazen tým psovodů, letecká lokalizační služba DRON (dle podmínek v místě události) a lokalizační tým FOX 799 – urgentní elektronická lokalizace. S ohledem na možné poškození budovy explozí, je kynologická služba posílena také o psovody se psy hledajících v sutinách.

Za tímto účelem je PČR připravena na nejbližším shromaždišti záchranářů (zdravotničtí profesionálové, lokalizační specialisté a psovodi), kde PČR doprovodí kolonu na místo mimořádné události a tím zajistí mimo jiné, svou povinnost okamžitě zajistit lokalizační práce po výzvě k pomoci lokalizovat ztracenou skupinku osob. PČR tentokrát neposílá na místo široké penzum osob, ale v pilotním programu využívá dalších složek IZS, které jsou specializovány pro lokalizaci osob. V tomto programu je dbáno na rychlost a efektivitu vynaložení prostředků a sil z veřejných prostředků a současně urychlit záchranu osob(y) v nouzi.

Díky profesionální spolupráci LokZS ČR a LDN Rybitví, byly připraveny pachové konzervy pohřešovaných pacientů. To umožňuje zahájit pátrání ve velmi krátkém čase. Lokalizace Klíčenky proběhla již cestou k místu mimořádné události. Pacient byl ale v těžko přístupném terénu a potřeboval pomoc. Proto naši RT provedli zpřístupnění cesty k postiženému, zajistili základní ošetření s přípravou k transportu a za pomoci přivolaných hasičů, byl pacient předán do náhradního zdravotnického zařízení, kam byli svážení všichni pacienti z LDN Rybitví.

Po celém objetu byla vybrána místa, kde se snášeli a přiváděli ostatní pacienti, zde docházelo k jejich primárnímu ošetření a určení dalšího umístění v ZZ.

Celé cvičení trvalo od ranních do večerních hodin za účasti zástupců z PaK a dalších složek IZS…